Regulamin

Art.1.Prawa autorskie 
1.Wszelkie zdjęcia , tekst ,grafika znajdująca się na tym blogu jest własnością Anny P. 
1.2.Zakaz kopiowania tekstu , zdjęć , grafiki z bloga www.pinczerka.blogspot.com bez zgody autora.
1.3.Skopiowanie tekstu ,grafiki , zdjęć bez zgody autora podlega karze zgodnie z Art.78.ust.1 upaipp oraz Art.23,24 KC

Art.2.Reklamy 
2.1. Na blogu istnieje całkowity zakaz reklamy.
2.2. Nie należy umieszczać w Podpisie reklam (linków) prowadzących do innych stron. Dotyczy to również reklam i linków umieszczanych w podpisie w formie graficznej.
2.2.1. Powyższy zakaz nie jest bezwzględny - popieramy różne strony, akcje i inicjatywy, które warto, a nawet powinno się reklamować. Jednak przed umieszczeniem linku lub reklamy strony w podpisie należy uzyskać zgodę właściciela tego blogu
2.3. Na blogu istnieje zakaz reklamowania innych stron w sposób jawny, poprzez podawanie w treści postu bezpośredniego linku do strony głównej innego serwisu. Wyjątek stanowi podawanie linku do konkretnej podstrony, na której znajdują się informacje, zdjęcia, itp. będące bezpośrednio związane z tematem postu. 

Art.3 Poprawna polszczyzna
 3.1. Na tym blogu wymagamy używania poprawnej polszczyzny. Wypowiedzi powinny być poprawnie skonstruowane i wolne od błędów ortograficznych, stylistycznych i językowych. Mający z nią kłopoty zobowiązani są przed wysłaniem postu do jego przygotowania tak, aby nie zawierał błędów. Jeśli ktoś nie będzie reagował na zwrócenie mu uwagi m.in. przez poprawienie na czerwono błędów, musi się liczyć z tym, że jego komentarze będą usuwane. 
3.2. Istnieje bezwzględny zakaz pisana "W TeN SpOsÓb", "ff ten sposoob", itp. oraz wielokrotnego powtarzania tego samego znaku lub nadużywania ikonek emocji. 
8.3. Szczególnie zalecane jest stosowanie znaków interpunkcyjnych i dużych liter na początku zdania. Mile widziane jest stosowanie polskich znaków diakrytycznych (czyli liter z ogonkami: ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż). 
3.4. Nie piszmy komentarzy używając jedynie uśmieszku. Takie komentarze nic nie wnoszą do tematu. Komentarze jedno-, dwu-, trzywyrazowe, a nawet dłuższe, ale  zawierające sensownej treści, będą kasowane. 
3.5. W komentarzach piszemy wyłącznie na temat. Wszelkie dygresje nie na tematy lub na inne tematy będą usuwane. 


By uzyskać zgodę skopiowania tekstu , grafiki , zdjęć danych proszę pisać na e-mial i czekać na odpowiedź.
amelka-pinczerka@wp.pl